Danas je u OŠ „Braća Labudović“ u Nikšiću, u organizaciji ALFA Centra održano savjetovanje sa direktorima osnovnih i srednjih škola u na temu „Zastupljenost teme bezbjednosti saobraćaja u školskoj nastavi“. Savjetovanju su prisustvovali direktori većine osnovnih i srednjih škola iz Nikšića, a govorili su: Veljko Tomić- generalni direktor direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Mr Radoslav Milošević Atos- pomoćnik direktora, Sektor za unapređivanje obrazovanja, Zavod za školstvo, Dragan Klikovac- rukovodilac odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja, Uprava policije Crne Gore, Ranka Bijelović- rukovodilac saobraćajne sekcije u OŠ „Braća Labudović“

Savjetovanje sa direktorima škola

„Realizujući saobraćajne časove u 8 gradova Crne Gore u proteklom mjesecu, došli smo do zaključka da je tema bezbjednosti saobraćaja nedovoljno zastupljena u školskoj nastavi. Budući da je uvođenje predemeta bezbjednosti saobraćaja u redovnu nastavu dugotrajan proces, našu smo pažnju usmjerili na izgradnju i jačanje međupredmetnog proučavanja ove oblasti. Cilj današnje aktivnosti je ukazati direktorima osnovnih i srednjih škola na mogućnost međupredmetnog proučavanja bezbjednosti saobraćaja, kako bi pomenutu temu učinili što vidljivijom i što prisutnijom u školskoj nastavi.“ Rekla je Nada Radović, koorinator programa bezbjednosti saobraćaja dodajući da će ALFA Centar nastaviti sa realizacijom sličnih savjetovanja i u ostalim gradovima Crne Gore.

Savjetovanje sa direktorima škola

Veljko Tomić je u svom izlaganju predstavio aktuelno stanje i nivo zastupljenosti teme bezbjednosti saobraćaja u osnovnom i srednjem obrazovanju i istakao značaj realizacije ovakvih aktivnosti. „Danas smo u prilici da čujemo različita mišljenja o ovako važnoj temi, iznesemo probleme i da zajedno tražimo puteve i načine da kod učenika razvijemo odgovornost za vlastite i tuđe živote u saobraćaju, jer su efekti ranog vaspitno-obrazovnog rada od ključnog značaja za bezbjednost učenika u saobraćaju “.

Savjetovanje sa direktorima škola

Govoreći u ime Zavoda za školstvo, Atos Milošević je prisutnima ukazao na mogućnost međupredmetnog proučavanja ove oblasti i izdvojio nastavne predemete, kroz koje bi se saobraćajno vaspitanje moglo izučavati, pritom neremeteći postojeći nastavni plan i program. „Kurikulum ima za cilj integralni pristup opšteg obrazovanja, dakle što više povezivanja sličnih oblasti. Ovim savjetovanjem smo temu bezbjednosti saobraćaja opet stavili na dnevni red i siguran sam da će se nakon ovog sastanka saobraćajno vaspitanje mnogo više promovisati i biti znatno prisutnije u školskoj nastavi.“
Rukovodilac odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Dragan Klikovac je predstavio značaj kontinuirane i usaglašene primjene preventih i represivnih mjera, kako bi došli do unapređenja oblasti bezbjednosti saobraćaja. „Strah od kažnjavanja jeste pokazao dobre rezultate, ali nije cilj da na takav način unapređujemo bezbjednost saobraćaja. Potrebno je više raditi na pravilnoj edukaciji najmlađih, pa kasnije takvim učesnicima u saobraćaju represivne mjere i neće biti toliko potrebne.“,i dodao da je ovoj oblasti ostavljena jako velika mogućnost rada, ali i jako velika mogućnost izbjegavanja rada na ovom pitanju, pa se komunikacija, koordinacija i kooperacija između nadležnih mora ostvariti, jer mogućnosti postoje, samo ih treba otvoriti.

Rukovodilac saobraćajne sekcije Ranka Bijelović u OŠ „Braća Labudović“ je prezentovala način rada, teme i aktivnosti koje se izvode u sklopu saobraćajne sekcije. Takođe, ona je prisutnima predstavila opravdanost saobraćajnog vaspitanja kao međupredmetne oblasti kao i pozitivne primjere iz prakse. „Potrebno je da sve nadležne institucije daju svoj maksimum za veću bezbjednost djece u saobraćaju, a mi kao najodgovorniji za njihovo obrazovanje imamo obavezu da ih naučimo kako da budu bezbjedni u svakodnevnim situacijama.“

U sadašnjem nastavnom planu i programu postoje mogućnosti kojima bi se ova veoma važna oblast proučavala. S obzirom na to da je izbor, način i mehanizam isključivo pitanje interesovanja samih učenika i nastavnog osoblja u školama, zaključak je da se bezbjednost saobraćaja mora visoko pozicionirati u svakodnevnoj nastavi, pogotovo u nižim razredima.