Alfa Centar je danas u Podgorici u okviru manifestacije Dječiji proljećni vikend organizovao edukativno – zabavni hepening za najmlađe pod nazivom “Veliki saobraćajni čas”.
U zabavnom dijelu programa učestvovao je dječiji animator Žarko Stanišić – Žabac, koji je na zanimljiv način djecu naučio osnovnim saobraćajnim pravilima prilagođenim njihovom uzrastu. Pored toga djeca su imala priliku da se takmiče u kvizu poznavanja saobraćajnih propisa, kao i da učestvuju na likovnom takmičenju na temu “Saobraćaj u mom gradu”. Najbolji su osvojili simbolične nagrade.
“Edukativno -zabavni hepening kakav je ‘Veliki saobraćajni čas’ ima za cilj da se kod osnovaca unaprijede postojeća, ali i usvoje nova znanja kada je u pitanju saobraćajna kultura i saobraćajna bezbjednost. Na ovakvim aktivnostima djeca su u prilici da nauče mnogo novih saobraćajnih pravila, koja će im u velikoj mjeri olakšati snalaženje u svakodnevnim saobraćajnim situacijama”, reklaje Nada Radović, koordinatr programa bezbjednost saobraćaja u ALFA Centru.

Na kraju časa organizovan je tehnički zbor vozila specijalne namjene, kao sto su vozila Uprave policije, Vojske Crne Gore, Službe zaštite i spašavanja i Hitne medicinske pomoći. Djeci je predstavljena namjena specijalnih vozila, kao i način upotrebe i razlika među zvučnim signalima vozila,rotaciona svijetla, sredstva veze i ostala tehnička oprema. Tokom hepeninga su dijeljeni flajeri “Pješaci bezbjedno u saobraćaju”.
Veliki saobraćajni čas organizovan je u saradnji sa Udruženjem Roditelji, Međunarodnom policijskom asocijacijom, sekcija Crne Gore, a u partnerstvu sa Upravom policije, Vojskom Crne Gore, Službom zaštite i spašavanja Podgorica i Zavodom za hitnu medicinsku pomoć.