Poziv pjesnicima iz Nikšića za dostavljanje poezije koja će biti objavljena u Zbirci “Iz Nikšića s ljubavlju”.

U sklopu projekta „Iz Nikšića s ljubavlju“ ćemo sakupiti poeziju nikšićkih stvaralaca i objaviti je u posebnoj zbirci. Projekat se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Nikšić, Tivat, Kotor, Pljevlja i Podgorica. Lokalni partneri na realizaciji ideje su: Turistička organizacija Nikšić, Radio Televizija Nikšić, Portal “Onogošt” i “Novine Nikšića”.

Konkurs počinje 20.novembra i završava se 20.decembra 2018.godine.

Svi radovi koji po mišljenju stručnog žirija zadovoljavaju kriterijume kvaliteta, biće objavljeni u Zbirci poezije A5 formata, u tvrdom povezu, na 90 gramskom offset papiru. Zbirka će biti ilustrovana fotografijama prispjelim na istoimeni konkurs, takođe raspisan u okviru ovog projekta.

Sva pitanja u vezi sa konkursom možete postavljati na e-mail: alfacentar@t-com.me

Uslovi konkursa:

  • •Mogu se prijaviti autori poezije stariji od 16 godina sa teritorije opštine Nikšić
  • U obzir isključivo dolaze do sada neobjavljeni radovi
  • Dužina rada nije ograničena;
  • Radovi se šalju elektronski u Microsoft Word formatu (2003, 2007 ili 2010) u fontu Times New Roman;
  • Uz rad poslati i kraću biografiju, i izjavu da rad do sada nije objavljivan.
  • RADOVE SLATI na alfacentar@t-com.me
  • Tema je slobodna a svaki autor ima pravo da konkuriše sa najviše 2 (dvije) pjesme.
  • Učešćem na konkursu autor se odriče naknade za autorska prava za radove koji će se naći u izdanju Zbirke pjesama “Iz Nikšića sa ljubavlju“,
  • Svaki autor čija pjesma bude objavljena u Zbirci, biće pozvan da učestvuje u promotivnim događajima na kojima će Zbirka biti promovisana.