Raspisujemo Konkurs za dostavljanje eseja na zadatu temu:

„Uloga mladih u integracionim procesima Crne Gore – mogućnosti i izazovi“ uz podršku Ambasade SAD u Podgorici i Ministarstva javne uprave.

Nakon izuzetno uspješne šestodnevne ljetnje škole REACT 2019, koju smo organizovali na Žabljaku, nastavljamo sa aktivnostima usmjerenim na uključivanje mladih u savremene društvene tokove. Raspisujemo Konkurs za dostavljanje eseja na zadatu temu: „Uloga mladih u integracionim procesima Crne Gore – mogućnosti i izazovi“.
Konkursom želimo motivisati mlade ljude da učestvuju u omladinskim takmičenjima i na konkursima čiji je cilj proširivanje znanja iz oblasti evropskih i evroatlantskih integracija. Pripremajući se za Konkurs, mladi pristupaju visokokvalitetnim obrazovnim sadržajima i na taj način stiču nova znanja i vještine. Tako će i detaljnije proučiti ovu materiju i shvatiti važnost angažovanja mladih u svakodnevnim društvenim procesima.

Opšta pravila:

  • Konkurs je otvoren za mlade od 15 do 30 godina koji žive u Crnoj Gori.
  • Esej mora biti napisan na minimum 1, a na maksimum 3 strane u Wordu (Times New Roman – font 12, prored 1,5);
  • Esej može biti napisan na crnogorskom ili engleskom jeziku;
  • Jedan autor može dostaviti samo jedan esej.
  • Eseje je potrebno dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: alfacentar@t-com.me
  • Uz esej je potrebno dostaviti ime, prezime i kontakt podatke autora.
  • Rok za dostavljanje eseja je do 05.oktobar 2019. godine u 17h

Nagrade:

  • Za 2 autora čiji eseji budu najbolje ocijenjeni od strane ekspertskog žirija obezbijeđene su novčane nagrade
  • Za autore 5 najboljih eseja biće organizovana dvodnevna studijska posjeta NATO štabu u Sarajevu
  • Za autore 15 najboljih eseja biće organizovana trodnevna studijska posjeta državnim institucijama Crne Gore

Žiri: Eseje će ocijeniti ekspertski žiri u sastavu: predstavnici Ministarstva javne uprave, Ministarstva vanjskih poslova i ALFA Centra.

Rezultati će biti objavljeni deset dana nakon zatvaranja konkursa -15.oktobra na sajtu ALFA Centra: www.alfacentar.org i na Facebook stranici ALFA Centar Nikšić.

Ovdje možete preuzeti pdf fajl sa pravilima takmičenja.

Za sva dodatna pitanja vezana za konkurs, projekat ili programske aktivnosti, budite slobodni da nas kontaktirate putem: e-mail adrese: alfacentar@t-com.me Facebook stranice: „ALFA Centar Nikšić “ , broja telefona: 040 246 008

Ovaj projekat je dijelom finansirala Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.