Poznata imena najboljih esejista na konkursu “Uloga mladih u integracionim procesima Crne Gore – mogućnosti i izazovi”

Na konkurs za dostavljanje eseja na temu „Uloga mladih u integracionim procesima Crne Gore – mogućnosti i izazovi“, koji je ALFA Centar raspisao od 16. 09. do 05. 10. 2019. pristiglo je 26 radova. Konkurs je realizovan uz podršku Ambasade SAD u Podgorici i Ministarstva javne uprave.

Ekspertska komisija odabrala je 15 najboljih čiji su autori: Aleksa Delibašić, Filip Raičević, Katarina Fatić, Kristina Marković, Sara Đoković, Maja Jokić, Milena Daković, Milica Đukanović, Radoje Kandić, Marina Došen, Nikola Todorović, Stojan Tomić, Svetlana Tomić, Branko Čupić, Jelena Đukić.

Zbog kvaliteta radova koji su ocijenjeni kao najbolji komisija će odluku o nagradama donijeti do ponedjeljka 21. oktobra.

Dva najbolje ocijenjena rada biće nagrađena novčano, 5 najboljih esejista poći će u dvodnevnu studijsku posjetu NATO štabu u Sarajevu a za 15 autora čiji su radovi ocijenjeni kao najbolji biće organizovana trodnevna studijska posjeta državnim institucijama Crne Gore.

Konkursom želimo motivisati mlade ljude da učestvuju u omladinskim takmičenjima i na konkursima čiji je cilj proširivanje znanja iz oblasti evropskih i evroatlantskih integracija.

Ovaj projekat je dijelom finansirala Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

Konkurs je i dio kampanje “We are NATO” koju je nedavno pokrenula Vlada Crne Gore, sa ciljem unaprjeđenja informisanja građana o svim aspektima članstva naše zemlje u Sjevernoatlantskoj alijansi.

Konkurs je i dio kampanje “We are NATO” koju je nedavno pokrenula Vlada Crne Gore, sa ciljem unaprjeđenja informisanja građana o svim aspektima članstva naše zemlje u Sjevernoatlantskoj alijansi.

Novčane nagrade: Milica Đukanović i Jelena Đukić

Studijska posjeta NATO štabu u Sarajevu: Milica Đukanović, Jelena Đukić, Radoje Kandić, Svetlana Tomić, Sara Đoković

Studijska posjeta institucijama Crne Gore: Milica Đukanović, Jelena Đukić, Radoje Kandić, Svetlana Tomić, Sara Đoković, Aleksa Delibašić, Stojan Tomić, Nikolina Todorović, Milena Daković, Kristina Marković, Katarina Fatić, Mihajlo Jokić, Filip Raičević, Marina Došen, Branko Čupić.