U nastavku je online upitnik o radu lokalne uprave u Nikšiću. Upitnik je anoniman i za njegovo popunjavanje vam je potrebno 10-ak minuta. Popunjavanjem upitnika doprinosite povećanju transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti u radu lokalne uprave. Upitnik je dio programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert Stftung (FES), NVO Politikon mreža i NVO Centar za istraživanje i zaštitu ptica (CZIP). Program finansira Evropska unija. Navedeni program u Nikšiću kroz projekat „Lokalna uprava na dlanu“ partnerski realizuju NVO ALFA Centar, NVO „Media tim“, NVO „Ozon“, NVO „SOS telefon Nikšić“, NVO „Biznis centar“ i NVO UZPD Nikšić.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI9rwNx3WU5r00FQUYJqBs9p1EH0pQusZ0YR0ObdNLWkj6yA/viewform