Članovi Volonterski klub ALFA Centra uručili su humanitarnu pomoć za 5 socijalno ugroženih porodica iz Nikšića i na taj način obilježili Međunarodni dan socijalne pravde.
Mesara Goranović je novi partner našeg socijalnog servisa “Acta Non Verba”. Oni će u narednih 12 mjeseci pružiti pomoć za dvije porodice u vidu prehrambenih proizvoda.
Zahvaljujemo našim partnerima: Mesara Miljanić i diskontu “Popović”, ali i svim sugrađanima koji su podržali akciju i pomogli najugroženijim kategorijama naše zajednice.
Servis “Acta Non Verba” je osnovan uz podršku domaćih i međunarodnih partnera ALFA Centra: Opština Nikšić , Arbeiter-Samariter-Bund i IRIS network .