Zajedno sa Strategic Analysis SK organizovali smo konferenciju „Future of Europe (CoFoE)“ 15. marta u Nikšiću.
 Aktivnost ima za cilj da okupi predstavnike državnih institucija, NVO sektora i međunarodnih organizacija kako bi se čule različite ideje, misli, sugestije i konstruktivne kritike o budućnosti Evrope pod okriljem zvanične platforme Evropske komisije – CoFoE.