ALFA Centar i Ministarstvo unutrašnjih poslova obezbijedili su preduzetni plan za zaštitu i spašavanje od požara i postavili planove evakuacije i piktograme u vaspitnoj jedinici „Ciciban“ u Nikšiću.

Ovu aktivnost ALFA centar realizuje kao dio projekta „Siguran korak“, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova i Direktorata za vanredne situacije.

Projekat je osmišljen sa ciljem unapređenja bezbjednosti djece i zaposlenih i smanjenja rizika u slučaju požara u vrtiću JPU „Dragan Kovačević“ u Nikšiću.

“Važnost realizacije ovakvih projekata je velika jer obrazovne ustanove spadaju u grupu visokorizičnih objekata sa stanovišta zaštite od požara. Bezbjednost osoba koje borave u vrtiću i spososbnost evakuacije u slučaju požara znatno je na nižem nivou zbog uzrasta djece koja mnogo slabije prate i slijede uputstva. Iz tog razloga planovi evakuacije moraju postojati, biti jasno označeni strelicama i piktogramima, a zaposleni moraju biti adekvatno obučeni za pravilnu evakuaciju”, kazao je Miloš Perović u ime ALFA Centra.

U toj organizaciji podsjećaju da se, prema članu 86 Zakona o zaštiti i spašavanju Crne Gore, propisuje da za objekte namijenjene za javnu upotrebu u kojima se okuplja ili boravi, odnosno radi veći broj lica (u ovom slučaju vrtići) mora biti omogućena bezbjedna evakuacija u slučaju požara, putevi evakuacije moraju biti jasno definisani i označeni, zaposleni adekvatno obučeni za reagovanje, a lica koja se zateknu moraju biti zaštićena od vatre i dima.

“Kao važan nastavak projekta, slijede obuke za zaposlene u ovoj vaspitnoj jedinici i to: obuka zaposlenih po preduzetnom planu, obuka zaposlenih za prvu pomoć i obuka zaposlenih za gašenje požara”, poručuju u ALFA Centru.

Preduzetni plan je izradila kompanija d.o.o. ZOPT, koja je odabrana na Tenderu koji je bio raspisan za ovu priliku.

Projekat je finansijski podržan na Konkursu za raspodjelu sredstava fonda za zaštitu i spašavanje za 2020. godinu.