Trećeg dana REACT-a, prvo predavanje trećeg dana REACT 2022 je održala ambasadorka SAD u Crnoj Gori Nj.E. Džudi Rajzing Rajnke koja je govorila na temu “Politika Sjedinjenih Američkih Država prema Zapadnom Balkanu – sa posebnim osvrtom na Crnu Goru” a fokus predavanja je bio na evro-atlantskim integracijama , bezbjednosnim odnosima i ekonomiji.

Kao drugi predavač govorio je generalni direktor za NATO i politiku bezbjednosti u Vladi Crne Gore, nj.e. Vladimir Vučinić, a njegova tema je bila bezbjednosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Kako je kazao, najveći izazov, na koji nije ostao imun ni jedan region, je rat u Ukrajini s brojnim bezbjednosnim implikacijama, a sa druge strane pomenuti rat je skrenuo pažnju zapadnih saveznika i na druge regione što je godilo trećim stranama za ostvarenje svojih ciljeva. Ono što predstavlja poseban izazov su svakako, prema riječima Vučinića, hibridni izazovi, prije svega dezinformacije, a uvijek su krize pogodno tlo za njihovo širenje. Dezinformacijama se, između ostalog, potkopava kredibilet EU i NATO-a u  Zapadnom Balkanu.  Zbog toga je u planu donošenje strateškog dokumenta koji će se, između ostalog, baviti i deziinformacijama, a jedan od efikasnih načina borbe je, smatra Vučinić, medijska pismenost koju bi trebalo uvesti kao obavezan predmet u školama, jer upravo je obrazovanje najbolja prevencija u raskrinkavanju dezinformacija.

Drugi izazov  je sajber napad koji je pokazao, prema riječima generalni direktor za NATO i politiku bezbjednosti u Vladi Crne Gore, da u toj borbi ne možemo sami ni mi,  ni ostali u regionu, već da nam je potrebna pomoć saveznika, pa je zbog toga veoma dobro otvaranje Regionalnog centra za borbu protiv sajber kriminala i za sajber bezbjednost  koji će biti stacioniran u Podgorici, a koji če doprinijeti izgradnji i jačanju kapaciteta u oblasti sjaber bezbjednosti za cijeli Zapadni Balkan.

Crna Gora je neko, istakao je Vučinić, ko se zalagao da unutar NATO-a, Zapadni Balkan bude visoko na agendi i da njegova prisutnost bude velika, kao i da, zajedno s EU, pomogne regionu na njegovom integracionom putu.

Iako, kada je bezbjednost u pitanju, postoje priorite, Vučinić je istakao da se na sve izazove mora odgovoriti istovremeno.

Ambasador Republike Francuske u Crnoj Gori, nj.e.  Kristijan Timonije, govorio je o trenutnom stanju Crnoj Gori, napretku koji je zemlja postigla tokom poslednjih nekoliko   godina, kao i o ulozi koju bi Crna Gora zauzela u inicijativi Otvoreni Balkan. Naglasio je potrebu za unapređenjem tehnologije i administracije u Crnoj Gori i izrazio zabrinutost povodom skorašnjeg sajber napada. Kako je kazao Francuska pruža punu podršku ulasku Crne Gore u Evropsku uniju, a on bi volio   da Crna Gora postane država članica tokom njegovog ambasadorskog mandata.

Nj. e. Džudi Rejzingen Rajnke, ambasadorka SAD-a, govorila je na temu „Politika SAD-a prema Zapadnom Balkanu, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru“.

Predavanja na ovogodišnjem REACT-u je zatvorio izvršni direktor Security consulting in tourism iz Hrvatske, Goran Košćak, koji je govorio o sprezi turizma i bezbjednosti, njihovoj međusobnoj zavisnosti, izazovima i preprekama, navodeći primjere iz Hrvatske i Crne Gore, ali i iz zemalja regiona. Istakao je da je bezbjednost širi pojam od turizma i da turisti traže „zagarantovanu sigurnost“. Svaka destinacija, istakao je Košćak, mora da bude jaka sama za sebe, jer će na taj način jačati i turizam.

Ovogodišnji REACT, 15. po redu, održava se na Žabljaku od 4. do 8. septembra i na njemu učestvuje 50 mladih ljudi iz regiona.