Izrada evaluacionog izvještaja o radu lokalne uprave u 6 različitih oblasti podrazumijeva izradu izvještaja o radu lokalne samouprave koju su izradili 6 NVO iz Nikšića (ALFA Centar i 5 partnerskih organizacija). Svaka od partnerskih organizacija je dobila po jednu oblast koja je Statutom predviđena kao oblast djelovanja organizacije i uradila detaljan izvještaj o radu lokalne samouprave u toj konkretnoj oblasti koristeći se znanjima i mehanizmima praćenja i kontrole rada lokalne samouprave stečenim na obuci.  Podjela oblasti je predviđena na sljedeći način: ALFA Centar: Optimiziacija ljudskih resursa i analiza kadrovske politike, preispitivanje i utvrđivanje nadležnosti. Medija tim: Transparentnost i odgovornost rada lokalne uprave. SOS telefon Nikšić: Ljudska i ženska prava. OZON: Ekologija. Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju – UZPD: Socijalna i dječija zaštita. Biznis centar: Ekonomija i preduzetništvo.

Aktinvosit je dio projekta „Lokalna uprava na dlanu“ koji ALFA Centar sprovodi sa pet partnerskih organizacija iz Nikšića: Medija tim, SOS telefon Nikšić, OZON, Biznis centar, Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju – UZPD.

Izvjestaj mozete pogledati na sledecim linkovima:

1. Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi

2. Transparentnost rada

3. Ekonomija i preduzetništvo

4. Ljudska i ženska prava sa fokusom na rodno zasnovano nasilje

5. Zaštita životne sredine

6. Socijalna i dječija zaštita 

Aktivnost je dio projekta “Lokalna uprava na dlanu” koji se realizuje uz podršku #EU kroz #MBASE program Centar za građansko obrazovanje – CGO