ALFA Centar je u saradnji sa agencijom De Facto sproveo Istraživanje o organizaciji rada u crnogorskim firmama tokom pandemije COVID-19 na uzorku od 101 firme iz Crne Gore, a istraživanje je dio projekta „For healthier workplaces 2022 – 2024. in Montenegro” podržanog od Macedonian Occupational Safety and Health Association i finaniranog od strane EU.

Od 101 firme koliko je ukupan broj ispitanih,  iz centralne Crne Gore je uzorak od 50.5%, 21.8% sa juga Crne Gore dok je procenat od 27.7% sa sjevera Crne Gore.

Kompletno istraživnje možete pogledati na sledećem linku: Rezultati istrazivanja