✅Obezbijedili smo 1️⃣2️⃣ antidekubit dušeka, 7️⃣ paravana, 7️⃣ stočića za hranjenje, jednu Interaktivna pametnu tablu, veće količine društvenih igara (šah, domine, itd), igre za vježbanje memorije i koncentracije kao i didaktički materijal.
👉Vjerujemo da je ovo dobra osnova za uvođenje savremenih pristupa u profesionalnom radu sa starijim osobama, jer je orgnizovan i bogat društveni život preduslov dobrog psiho-fizičkog zdravlja korisnika.