Zajedno sa njima pripremali smo novogodišnje i božićne ukrase, kitili jelku i pravili poklone.
Na ovaj način, kroz savremeni pristup u profesionalnom radu sa starijim osobama doprinosimo boljoj integraciji korisnika u zajednicu.
Aktivnost sprovodimo sa partnerima iz Arbeiter-Samariter-Bund.