ALFA Centar je u saradnji sa Upravom policije PJ Nikšić dana 04. 04. 2013. održala predavanje na temu bezbjednosti u saobraćaju u osnovnoj školi “Jagoš Kontić” te ovim nastavila niz predavanja u okviru aktivnosti pod sloganom “Siguran korak” koji se realizuje u šest crnogorskih opština.
Ciljna grupa današnjih predavanja bila su djeca osmih i devetih razreda. Predavanja su održali Dragana B. Mijušković i Branko Čupić iz ALFA Centra, a emitovan je edukativni film o bezbjednosti u saobraćaju koji je snimila Uprava Policije PJ Nikšić. Na času je prisustvovalo 50 učenika i učenica kao i Uprava škole. Čas je bio podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu učenicima su se obratili iz NVO ALFA Centar, drugi dio časa je bio predviđen gledanje edukativnog filma, dok je treći dio časa bio rezervisan za pitanja učenika i učenica. Na samom kraju učenici su imali prilike da odgledaju kratku video poruku koja govori da smo u saobraćaju svi isti, te da svi moramo voditi računa kako o sebi, tako i o drugima. Zanimljiv je podatak da u O.Š. „Jagoš Kontić“ postoji veliki procenat učenika koji su već vozili motorno vozilo svojih roditelja sa ili bez njihovog znanja, i to na magistralnom putu Nikšić – Podgorica.

Učenici su imali priliku da iznesu svoja različita iskustva, kao i nezgode na sreću sa lakšim posledicama. Oni su naveli da im je najveći problem uske ulice, koje nemaju osvjetljenja ni pješačke staze u njihovom naselju Straševina. Dugi niz godina generacije i generacije učenika su imale problem sa prelazom kod šina u njihovom naselju, ali je taj problem riješen prije pola godine kada su postavljene rampe koje umnogome pomažu učenicima, kao i ostalim pješacima. Dragana B. Mijušković, koordinatorka: „Zaključak sa današnjeg predavanja je da učenicima završnih razreda potrebno više ovakvih edukativnih časova, radi podizanja nivoa svijesti o posledicama nepoštovanja saobraćajnih propisa. Takoođe je potrebna i edukacija za roditelje koji odobravaju svojoj djeci da voze automobile dovodeći u opasnost njihove živote.“