Danas je u ambasadi Kraljevine Norveške u Beogradu potpisan ugovor o institucionalnoj podršci ALFA Centru.
Ovim ugovorom je obezbjeđena finansijska podrška u cilju razvijanja aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori. Prepoznavši potrebu unaprijeđenja ove oblasti, ambasada će podržati rad ALFA Centra u period od godinu dana, sa mogucnošću produženja na još dvije godine.
“Ova podrška je više nego značajna. Na ovaj način smo, od 01.09. riješili finansiranje rada organizacije u toku sljedećih dvanaest mjeseci, tokom kojih ćemo značajno unaprijediti i sopstvene kapacitete, a i doprinijeti da se ova oblast u Crnoj Gori počne uređivati. Imajući ovu podršku, svoju energiju i vrijeme ćemo usmjeriti na realizaciju konkretnih akktivnosti. Prva aktivnost je, početkom oktobra, radni sastanak sa svim partnerima koji imaju određene nadležnosti u ovoj oblasti. U toku je potpisivanje deklaracije o bezbjednosti u saobraćaju, a očekuje nas i potpisivanje memorandum o saradnju sa MUP-om Crne Gore. Do kraja godine ćemo realizovati 11 saobraćajnih časova u osnovnim i 3 u srednjim školama, a obilježićemo i Dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća u novembru. – rekla je Nada Radović, koordinatorka programa bezbjednosti saobraćaja.”