Ministarstvo unutrašnjih poslova i NVO „Alfa centar“ iz Nikšića potpisali su danas, 01. oktobra 2015. godine, Memorandum o saradnji u oblasti bezbjednosti saobraćaja, a u cilju podizanja svijesti svih građana o važnosti poznavanja i poštovanja saobraćajnih propisa.
U ime Ministarstva Memorandum je potpisao generalni direktor Direktorata za bezbjednosno-zaštitne poslove i nadzor Miloš Vukčević, a u ime „Alfa centra“ izvršni direktor organizacije, Aleksandar Dedović.
Video zapis potpisivanja memoranduma, izjave potpisnika, kao i tekst memoranduma možete vidjeti ovdje.
Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.