Danas su u Nikšiću nevladina organizacija ALFA Centar, Udruženje Roditelji i Međunarodna policijska asocijacija (sekcija Crne Gore) potpisali Memorandum o saradnji u oblasti bezbjednosti saobraćaja. U ime ALFA Centra Memorandum je potpisala koordinator oblasti bezbjednosti saobraćaja Nada Radovic, u ime Udruženja Roditelji izvršni direktor Kristina Mihailović, a u ime Međunarodne policijske asocijacije predsjednik Vojislav Dragović.
Radović je navela da se potpisivanjem memoranduma organizacije obavezuju na zajednički rad i partnerski odnos u unapređenju stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja. “Ovo je samo početak saradnje kako bi zajednički unaprijedili oblast bezbjednosti saobraćaja do našeg konačnog cilja a to jeste kroz podizanje saobraćajne kulture građana smanjiti broj saobraćajnih nesreća na crnogorskim putevima”, kazala je Radović i dodala da je Memorandum otvoren za potpisivanje i za druge nevladine organizacije, državne institucije i privredne subjekte.

Kristina Mihailović izvršni direktor Udruženja Roditelji je između ostalog istakla način na koji ova organizacija djeluje u oblasti bezbjednosti saobraćaja.
“Naše glavno djelovanje je vezano za edukaciju roditelja. Iz našeg iskustva djeca su nerijetko informisanija od roditelja tako da će nam ovo biti dodatni motiv da roditelje više informišemo o problematici bezbjednosti saobraćaja. Njihova edukacija mora da počne od trenutka kada dobiju dijete, preko momenta koji se odnosi na prevoz djece u kolima do trenutka kada djeca i sama postanu učesnici u saobraćaju”, objasnila je Mihailović.
Predsjednik Međunarodne policijske asocijacije Vojislav Dragović je istakao značaj Memoranduma u nastavku saradnje u cilju unapređenja djelovanja u oblasti bezbjednosti soabraćaja. “Naša organizacija djeluje već dvije godine veoma aktivno. Prepoznali smo problematiku bezbjednosti saobraćaja koja je veoma aktuelna i koja nažalost odnosi ljudske živote. Svi su dobrodošli da se uključe kako bi u ovom dijelu priče dali svoj doprinos i na taj način poboljšali bezbjednost saobraćaja na našim putevima”, zaključio je Dragović. Memorandum je potpisan u cilju podizanja svijesti svih građana o važnosti poznavanja i poštovanja saobraćajnih propisa.