LFA Centar je danas održao saobraćajni čas u OŠ “Jagoš Kontić”u Nikšiću za sve učenike prvog razreda, koji kroz redovnu nastavu trenutno izučavaju osnovna saobraćajna pravila.

“U današnjem razgovoru sa djecom primijetili smo da su njihova znanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na visokom nivou. Na većinu pitanja o osnovnim saobraćajnim pravilima i propisima (prilagođenim uzrastu) učenici su odgovarali precizno i tačno. Takođe, na konkretnim primjerima smo im naveli slučajeve ozbiljnog povređivanja njihovih vršnjaka uslijed nepoštovanja propisa , a kroz razgovor smo saznali i kako se oni ponašaju u svakodnevnim situacijama u saobraćaju.” kazala je Nada Radović, koordinator programa bezbjednosti saobraćaja, dodajući da je uočeno da kod njih postoji dobra osnova i velika želja da znanje u ovoj oblasti dalje unaprijede.

“Glavni razlog je što prvaci trenutno kroz redovnu nastavu obrađuju dio tema saobraćajnog vaspitanja, te stiču kvalitetna znanja o bezbjednosti saobraćaja. Napominjemo da je ALFA Centar u poslednje dvije godine održao 5 savjetovanja sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa ciljem da ukažu nastavnom kadru na potrebu proučavanja saobraćajnog vaspitanja kroz redovnu nastavu, a ova škola je dobar primjer koji je to u praksi i primijenio.” dodala je Radović.
ALFA Centar najavljuje da će sa ovakvim i sličnim aktivnostima nastaviti kako bi kod što više mladih razvili svijest o važnosti poznavanja i poštovanja saobraćajnih propisa.