🎥 Rezultate istraživanja o socio-ekonomskom položaju RE populacije u Nikšiću smo predstavili na konferenciji za medije.
Istraživanje je sprovedeno u julu i avgustu ove godine i obuhvatilo je 100 ispitanika iz RE populacije koji žive u Nikšiću.
✅️ Više od tri četvrtine ispitanika (85%) je ocijenilo da je ekonomska situacija romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori loša, od kojih 67 odsto vjeruje da je ona veoma loša. Kumulativno 84 odsto ispitanika ocjenjuje da populacija nije uključena dovoljno u društvena dešavanja, od kojih polovina vjeruje da ona uopšte nije uključena.
👉 Aktivnost je dio projekta: “Monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021-2023.” podržanog od Fond za aktivno gradjanstvo u okviru grant šeme Aktivno učešće.
🇪🇺 🇲🇪 Program „Podržani=Osnaženi“ (FSTP-For Support To emPowerment) realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.