ALFA Centar je u saradnji sa Upravom policije PJ Nikšić dana 17.12. održao je predavanje na temu bezbjednosti u saobraćaju u osnovnoj školi ,,Luka Simonović“ i ovim nastavio niz predavanja u okviru aktivnosti pod sloganom “Siguran korak”.
Ciljna grupa današnjih predavanja bila su djeca završnih razreda osnovnih škola (8 razred) . Prisustvovalo je oko 35 učenika zanimljivom i edukativnom predavanju, koje su održali koordinatori Dragana B. Mijušković i Branko Čupić.
Čas je bio podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu učenicima su se obratili predavači iz NVO ALFA Centar, drugi dio časa je bio predviđen za film o bezbjednosti u saobraćaju na teritoriji Opštine Nikšić, dok je treći dio časa bio rezervisan za pitanja učenika i učenica na koja su odgovarali koordinatori. Zanimljiv je podatak da u obje škole postoji procenat učenika koji su već vozili motorno vozilo svojih roditelja sa ili bez njihovog znanja. Na pitanja o poštovanju saobraćajnih propisa djeca su uglavnom odgovarala da se saobraćajna pravila poštuju samo zbog policije i njene represivne mjere, a da se uglavnom ne poštuju. Do 2011. godine procenat maloljetnika u saobraćajnim nezgodama opada. Konstantovano je da je ovaj podatak ohrabrujući, ali možemo se smatrati srećnim društvom tek kada broj stradalih bude nula.

Pored pitanja učenici su u završnom dijelu časa naveli nekoliko primjera saobraćajnih nezgoda, gdje su i sami bili direktni ili indirektni svjedoci, a koje su na sreću prošle bez težih posledica. Zaključak je bio da je glavni uzročnik i krivac većine nezgoda ljudski faktor, i da je konstantna edukacija, kao i opominjanje i kažnjavanje osoba koje ne poštuju saobraćajne propise najbolji vid borbe u cilju smanjenja saobraćajnih nezgoda.
Na kraju su i sami učenici imali priliku da se obrate predstavnicima medija, koji su prisustvovali času, i pošalju poruku o bezbjednosti u saobraćaju, kao i da iskažu šta su sve interesantno i korisno imali priliku da nauče.