ALFA Centar je u saradnji sa Upravom policije PJ Podgorica dana 15.02.2013. održala predavanje na temu bezbjednosti u saobraćaju u osnovnim školama „Pavle Rovinski“, „Sutjeska“ i „Zarija Vujošević“ i ovim nastavila niz predavanja u okviru aktivnosti pod sloganom ,, Siguran korak,, koji se realizuje u šest crnogorskih opština.

Ciljna grupa današnjih predavanja bila su djeca završnih razreda osnovnih škola ( 8 i 9 razred). Predavanja su održali Dragana B. Mijušković i Branko Čupić iz ALFA Centra, kao i službenik saobraćajne policije PJ Podgorica Igor Janković.

Na časovima je prisustvovalo 250 učenika i učenica iz tri navedene škole i podijeljen isti broj edukativnog materijala. Časovi su bili podijeljeni u tri dijela. U prvom dijelu učenicima su se obratili iz NVO ALFA Centar, drugi dio časa je bio predviđen za predavanje službenik saobraćajne policije PJ Podgorica Igor Janković, dok je treći dio časa bio rezervisan za pitanja učenika i učenica i njihove odgovore od strane policijskih službenika,a na samom kraju učenici su imali prilike da odgledaju video poruku koja govori da u saobraćaju niko nije pošteđen, te da svi moramo voditi računa kako o sebi, tako i o drugima.

Zanimljiv je podatak da u sve tri škole postoji procenat učenika koji su već vozili motorno vozilo svojih roditelja sa ili bez njihovog znanja. Na pitanja o poštovanju saobraćajnih propisa djeca su uglavnom odgovarala da se saobraćajna pravila poštuju samo zbog policije i njene represivne mjere, a da se uglavnom ne poštoju. U svom obraćanju djeci policijski službenik Igor Janković iznio je statističke podatke o broju stradalih u posljednjih 10 godina, te se vidi da u poređenju sa 2007 kad je broj smrtno stradalih osoba bio iznad 120, u 2012. broj je 49 što govori da se situacija popravlja, ali da i dalje svijest učesnika u saobraćaju nije na zavidnom nivou.
Pored pitanja upućenih predstavnicima policije učenici su bili zainteresovani kako i na koji način oni kao maloljetna lica mogu da odgovaraju u slučaju prekršaja. Igor Janković je odgovorio da u slučajeva kada dijete ima ispod 14 godina roditelji snose posljedice kažnjavanja, dok za starije maloljetnike u nekim slučajevima nije isključen kazneno popravni dom.
Predstavnici saobraćajne policije i predstavnici ALFA Centra usaglasili su se da najčešći i ponekad jedini uzrok saobraćajnih nezgoda jeste ljudski faktor.