ALFA Centar je u saradnji sa Upravom policije – ispostava Kotor dana 20.i 21. 02.2013. održala predavanje na temu bezbjednosti u saobraćaju u osnovnim školama u Kotoru i Risnu, “Veljko Drobnjaković“, “Njegoš” i “Ivo Visin”, te ovim nastavila niz predavanja u okviru aktivnosti pod sloganom ,, Siguran korak,, koji se realizuje u šest crnogorskih opština.
Ciljna grupa današnjih predavanja bila su djeca završnih razreda osnovnih škola ( 8 i 9 razred). Predavanja su održali Dragana B. Mijušković i Branko Čupić iz ALFA Centra, kao i službenici saobraćajne policije Aleksandar Sekulić i Vaso Bubanja.

Na časovima je prisustvovalo 150 učenika i učenica iz tri navedene škole i podijeljen isti broj edukativnog materijala. Časovi su bili podijeljeni u tri dijela. U prvom dijelu učenicima su se obratili iz NVO ALFA Centar, drugi dio časa je bio predviđen za predavanje službenika saobraćajne policije Aleksandra Sekulića i Vasa Bubanje, dok je treći dio časa bio rezervisan za pitanja učenika i učenica i njihove odgovore od strane policijskih službenika, a na samom kraju učenici su imali prilike da odgledaju video poruku koja govori da smo u saobraćaju svi isti, te da svi moramo voditi računa kako o sebi, tako i o drugima.
Zanimljiv je podatak da u sve tri škole postoji procenat učenika koji su već vozili motorno vozilo svojih roditelja sa ili bez njihovog znanja učenike je najviše interesovalo sa koliko godina imaju pravo da voze motore od 50 kubika, kao i visina kazni za neposjedovanje vozačke dozvole. Sami su istakli da su imali prilike da voze automobile svojih roditelja, dok je bilo i učenika koji su imali priliku da voze i traktor. Kod đaka je prisutna i dilema da li treba da vežu pojas kada se voze pored obale, jer bi im po njihovom mišljenju pojas smetao ukoliko bi vozilo sletjelo u more. Odgovor predstavnika policije je bio, da korišćenje sigurnosnog pojasa u svim situacijama je obavezan bez obzira na sporadične slučajeve i tumačenja.