ALFA Centar je u saradnji sa Upravom policije – ispostave Mojkovac i Bijelo Polje dana 14. i 15. 03. 2013. održala predavanje na temu bezbjednosti u saobraćaju u osnovnim školama u Mojkovcu i Bijelom Polju, „Milovan Rakočević“ i „Aleksa Bećo Đilas“ dok u Bijelom Polju škole „Vladislav Sl.Ribnikar“, ,,Marko Miljanov’’i ,,Nedakusi’’ te ovim nastavila niz predavanja u okviru aktivnosti pod sloganom ,, Siguran korak,, koji se realizuje u šest crnogorskih opština.

Ciljna grupa današnjih predavanja bila su djeca završnih razreda osnovnih škola (8 i 9 razred). Predavanja su održali Dragana B. Mijušković i Branko Čupić iz ALFA Centra, kao i službenici Uprave policije PJ Mojkovac i Bijelo Polje.

Na časovima je prisustvovalo oko 250 učenika i učenica iz pet navedenih škola i podijeljen isti broj edukativnog materijala. Časovi su bili podijeljeni u tri dijela. U prvom dijelu učenicima su se obratili iz NVO ALFA Centar, drugi dio časa je bio predviđen za predavanje službenika saobraćajne policije, dok je treći dio časa bio rezervisan za pitanja učenika i učenica i njihove odgovore od strane policijskih službenika, a na samom kraju učenici su imali prilike da odgledaju kratak video film koji govori da smo u saobraćaju svi isti, te da svi moramo voditi računa kako o sebi, tako i o drugima.
Zanimljiv je podatak da u svim školama postoji procenat učenika koji su vec vozili motorno vozilo svojih roditelja sa ili bez njihovog znanja. Učenici su imali priliku da iznesu svoja razlicita iskustva, kao i nezgode na sreću sa lakšim posledicama. Određeni broj djece sa sela, nije imao priliku da se još uvijek susretne sa semaforom i pješackim prelazima, jer njihov put od kuće do škole vodi isključivo seoskim stazama. Njima je bilo veoma interesantno da čuju iskustva policajaca sa pješacima, koji ne poštuju crveno svijetlo na semaforima, i koji ne prelaze ulicu na pješackom prelazu.

Osnovci su iskazali ozbiljnu zabrinutost zbog nepoštovanja saobraćaja od strane starijih učesnika. Na pitanje „Gdje ide novac od naplaćenih kazni od učesnika u saobraćaju koji ne poštuju saobraćajne propise“ službenik Uprave policije PJ Bijelo Polje Srđan Šćekić je odgovorio da taj novac namijenjen za uređenje saobraćajne infrastrukture.
Branko Čupić, koordinator: „Na početku predavanja učenike je isključivo interesovala visina kazni za određene prekršaje, Međutim, kada su imali priliku da čuju niz iskustava i primjera sa težim posledicama, gdje su uzroci nesreća bili ljudska nemarnost i nepoštovanje propisa, zaključak je bio da saobraćajni propisi moraju poštovati da bi mi sami bili sigurniji u saobraćaju i da bi izbjegli nezgode, a ne da bi izbjegli plaćanje kazne.“

Na časovima je prisustvovalo oko 250 učenika i učenica iz pet navedenih škola i podijeljen isti broj edukativnog materijala. Časovi su bili podijeljeni u tri dijela. U prvom dijelu učenicima su se obratili iz NVO ALFA Centar, drugi dio časa je bio predviđen za predavanje službenika saobraćajne policije, dok je treći dio časa bio rezervisan za pitanja učenika i učenica i njihove odgovore od strane policijskih službenika, a na samom kraju učenici su imali prilike da odgledaju kratak video film koji govori da smo u saobraćaju svi isti, te da svi moramo voditi računa kako o sebi, tako i o drugima. Zanimljiv je podatak da u svim školama postoji procenat učenika koji su već vozili motorno vozilo svojih roditelja sa ili bez njihovog znanja. Učenici su imali priliku da iznesu svoja različita iskustva, kao i nezgode na sreću sa lakšim posledicama. Određeni broj djece sa sela, nije imao priliku da se još uvijek susretne sa semaforom i pješačkim prelazima, jer njihov put od kuće do škole vodi isključivo seoskim stazama. Njima je bilo veoma interesantno da čuju iskustva policajaca sa pješacima, koji ne poštuju crveno svijetlo na semaforima, i koji ne prelaze ulicu na pješačkom prelazu.