ALFA Centar je u saradnji sa Upravom policije PJ Nikšić dana 21. 03. 2013. održala predavanje na temu bezbjednosti u saobraćaju u osnovnoj školi ,,Braća Ribar’’ te ovim nastavila niz predavanja u okviru aktivnosti pod sloganom “Siguran korak” koji se realizuje u šest crnogorskih opština.

Ciljna grupa današnjih predavanja bila su djeca devetog razreda. Predavanja su održali Dragana B. Mijušković i Branko Čupić iz ALFA Centra, a emitovan je edukativni film o bezbjednosti u saobraćaju koji je snimila Uprava Policije PJ Nikšić. Na času je prisustvovalo 35 učenika i učenica kao i Uprava škole. Čas je bio podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu učenicima su se obratili iz NVO ALFA Centar, drugi dio časa je bio predviđen gledanje edukativnog filma, dok je treći dio časa bio rezervisan za pitanja učenika i učenica. Na samom kraju učenici su imali prilike da odgledaju kratku video poruku koja govori da smo u saobraćaju svi isti, te da svi moramo voditi računa kako o sebi, tako i o drugima.

Zanimljiv je podatak da u OŠ ,,Braća Ribar’’ postoji procenat učenika koji su već vozili motorno vozilo svojih roditelja sa ili bez njihovog znanja. Učenici su imali priliku da iznesu svoja različita iskustva, kao i nezgode na sreću sa lakšim posledicama. Osnovci su iskazali ozbiljnu zabrinutost zbog nepoštovanja saobraćaja od strane starijih učesnika, kao i nepostojanja trotoara ulicom Krsta Kostića, a kojom većina učenika dolazi od kuće do škole. Branko Čupić, koordinator: „Na početku predavanja učenike je isključivo interesovala visina kazni za određene prekršaje, međutim kada su imali priliku da čuju niz iskustava i primjera sa težim posledicama, gdje su uzroci nesreća bili ljudska nemarnost i nepoštovanje propisa, zaključak je bio da saobraćajni propisi moraju poštovati da bi mi sami bili sigurniji u saobraćaju i da bi izbjegli nezgode, a ne da bi izbjegli plaćanje kazne.“