ALFA Centar je,kao jedina nevladina organizacija, pozvan da učestvuje na 8. međunarodnoj konferenciji ”Bezjbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici” koja se od 18. Do 21. Aprila održava na Divčibarama.
Na 8. međunarodnoj konferenciji biće predstavlјeni najnoviji radovi eminentnih stručnjaka iz Evrope, a posebno iz regiona, kao i praktična iskustva u suočavanju sa izazovima rizika u saobraćaju. Biće prikazani i rezultati tradicionalnih istraživanja rizika u saobraćaju i raspodjela rizika. Pažnja će biti posvećena i prikazivanju prakse primjene mjera i aktivnosti lokalnih zajednica, čime će se još jednom ukazati na njihov značaj i ulogu u unapređenju bezbjednosti saobraćaja na putevima. Skup predstvalјa priliku i za uporednu analizu različitih modela organizacije i funkcionisanja zaštitnog sistema bezbjednosti soabraćaja u lokalnoj zajednici, kao i modela finansiranja aktivnosti na lokalnom nivou.
Na konferenciji će Aleksandar Dedović, direktor ALFA Centra predstaviti referat „Uloga NVO u bezbjednosti u saobraćaju“. Ovaj poziv prihvatamo kao priznanje za naš sedmogodišnji rad i napor da doprinesemo podizanju stepena saobraćajne kulture kod građana Crne Gore, posebno pažnju usmjeravajući na učenike osnovnih škola.
Raduje nas mogućnost da na konferenciji podijelimo znanje i iskustvo sa ostalim učesnicima.